محصولات چینی

بازرگانی برس از خرداد 1398 اقدام به  خرید مستقیم محصولات چینی از کارخانجات معتبر و خوشنام این کشور نموده و با توجه به افزایش شدید قیمت محصولات ترک نسبت به پخش این دسته از محصولات نیز اقدام می کند.

 

      

برای دریافت اطلاعات بیشتر به کانال تلگرامی ما بپیوندید